• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)

PASTURKEY.COM

ile

..........................................................................(“ALICI”)

arasında akdolunmuştur.

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait www.pasturkey.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılmış bulunan Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli aşağıda

belirtildiği gibidir.

www.pasturkey.com güncel bilgiler

Ödeme Şekli : BANKA-POSTAHANE-YURTIŞI SİPARİŞLERDE WESTERN UNION

Teslimat Adresi :  www.pasturkey.com sipariş bilgileri

Teslim Edilecek Kişi : www.pasturkey.com sipariş bilgileri

Fatura Adresi : A.KÜÇÜKAKSU

YENİKÖY-İSTANBUL

SARIYER VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO 6030071918

Kargo Ücreti :ALICI ÖDEMELİ
MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.pasturkey.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

4.2 İşbu Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden hiçbir şekilde SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün 3 gün içinde SATICI ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.

4.7 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9 İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI (Tüketicinin) hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin işbu sözleşmede yazılı olan adresine noter marifeti ile ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı kabul ve taahhüt eder.

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 30 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ya noter marifeti ile bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 30 gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7: SATICININ KAYITLARI

Alıcı, Satıcının kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Satıcı ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Satıcı’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

MADDE 8: UYGULANACAK HUKUK

Taraflar Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını kabul ve beyan etmişlerdir.

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

Bu Satış sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI nın veya SATICI nın ikametgahındaki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI www.pasturkey.com internet sitesindeki üyelik bilgileri ile işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

PASTURKEY.COM